Podsumowanie projektu e – Aktywni dostęp do technologii cyfrowych

Ostatni etap projektu e -Aktywni za nami. Podczas spotkania podsumowującego dyskutowaliśmy na temat doświadczeń i dobrych praktyk zdobytych podczas mobilności zagranicznych, które moglibyśmy zastosować w działalności Stowarzyszenia. Edukacja osób dorosłych przy pomocy nowych technologii cyfrowych niesie za sobą szereg wyzwań. Dzięki projektowi i  wyjazdom zagranicznym na Malltę, do Szwecji, Danii i Niemiec mogliśmy naocznie przekonać się jakie rozwiązania są skuteczne, jak tworzyć interesujący e – learning i jakie wybrać do tego narzędzia. Znaleźliśmy wiele inspiracji do wprowadzenia długofalowych, innowacyjnych działań m.in.: wprowadziliśmy rekrutację on-line z wykorzystaniem kodu QR https://kswp.org.pl/projekty/dla-bezrobotnych/czas-na-przedsiebiorcze-mamy w projekcie „Czas na przedsiębiorcze mamy”, zorganizowaliśmy szkolenia „Warsztaty z wykorzystania skanera w procesie digitalizacji”  dla 8 pracowników w tym przedstawienie pełnego procesu digitalizacji od przechwytywania do udostępniania online. Kolejnym krokiem było wprowadzenie usługi e-Doradztwo czyli konsultacji online ze specjalistą.

Zdecydowaliśmy o zakupie platformy e-lerningowej, która umożliwi realizację interesujących szkoleń zdalnych, a nawet całodniowych konferencji w formie połączeń audio + wideo w czasie rzeczywistym. W zakresie nieformalnej edukacji dorosłych do oferty Stowarzyszenia wprowadzimy lekcje przedsiębiorczości, warsztaty VR z wykorzystaniem technologii cyfrowych oraz szkolenia dla dyrektorów placówek oświatowych zawierających zagadnienia z zakresu jak prowadzić video rekrutację, jak zdalnie zatrudniać i jak wykorzystać wirtualny przekaz podczas realizacji szkoleń zawodowych.

 

Prev Next