Majowe szkolenie w Szwecji

W maju kadra KSWP szkoliła się w jednej z najpiękniejszych stolic świata, Sztokholmie, zwanym „Wenecją północy”. Uczestnicy zdobyli wiedzę na temat nowoczesnych technologii cyfrowych stosowanych w edukacji dorosłych. Szwecja jest jednym z najbardziej scyfryzowanych krajów w Europie i na świecie, a także liderem w zakresie innowacyjnych technologii. W ostatnich latach w tym kraju nacisk kładziony jest na rozwój kształcenia zawodowego dorosłych oraz rozwiązania umożliwiające uzupełnienie wykształcenia. Zajęcia w formie online odbywają się głównie na platformach e-learningowych, mają szeroki zasięg i obejmują wiele tematów tj. projektowanie stron www, zarządzanie przedsiębiorstw, filozofia, język angielski, język szwedzki i wiele innych.

Uczestnicy szkolenia zorganizowanego przez organizację Intermezzo zapoznali się również ze wsparciem rządowym w obszarze zdalnej edukacji dorosłych. Zdobyte informacje pracownicy będą mogli wykorzystać podczas swojej pracy przy organizacji kursów online oraz tworzeniu rezultatów projektu.

Prev Next