Czerwcowe szkolenie w Kopenhadze

Od 26.06 do 01.07.2022 roku miał miejsce wyjazd szkoleniowy kadry KSWP w Kopenhadze w ramach projektu „e-Aktywni – dostęp do technologii cyfrowych”. Instytucja Intermezzo przygotowała dla uczestników kurs z zakresu wiedzy o nowoczesnych metodach nauczania online przeznaczonych dla osób dorosłych. Duński system edukacyjny ma opinię jednego z najlepszych w Europie. W kraju tym uczy się, pracuje zaskakująco dużo cudzoziemców. Kształcenie ”na odległość” oferuje coraz więcej placówek oświaty. Komunikacja odbywa się poprzez platformy e-learning. To bardzo popularna forma nabywania nowych umiejętności i podnoszenia kwalifikacji. Nauka na kursach online jest bardzo często bezpłatna lub opłaty są niewielkie a oferty zajęć zróżnicowane, od kursów językowych, przez komputerowe do ekonomicznych czy prawnych.

Szkolenie i wspólne dyskusje w międzynarodowym zespole pozwoliły na wymianę dobrych praktyk, które w przyszłości z pewnością będą zachętą do rozpoczęcia wspólnych projektów i utrzymania współpracy. Kadra KSWP mogła osobiście zaobserwować sposoby i metodologie prowadzenia zajęć online.

Podsumowując odbyta mobilność zagraniczna nie tylko przyczyniła się do podniesienia kompetencji zawodowych, ale także dostarczyła niezapomnianych wrażeń.

Prev Next