Mobilność Berlin

W dniach od 14 do 18 marca 2022 roku zespół KSWP uczestniczył w berlińskim szkoleniu w ramach projektu „e-Aktywni dostęp do technologii cyfrowych”. Pracownicy Stowarzyszenia mieli okazję poznania innowacyjnych metod nauczania i technologii cyfrowych stosowanych w nauczaniu dorosłych. W ramach części praktycznej uczestnicy przyjrzeli się pracy wykładowców szkoły S4G School For Games, którzy na co dzień stosują cyfrowe narzędzia podczas wykładów zdalnych.  Warto w tym miejscu wspomnieć, że wszystkie mobilności zagraniczne w zakresie realizowanych projektów Erasmus+ i PO WER  wzmacniają relacje międzyludzkie poprzez dialog międzykulturowy i służą rozwojowi zawodowemu, dzięki któremu pracownicy doskonalą swoje kompetencje w zakresie realizacji niezawodowej edukacji dorosłych.

Prev Next